2.1 – Effectiever samenwerken met behulp van BIM

Hein Corstens, Corstens Informatiearchitectuur

Hoofdlijn:

 • De Omgevingswet is gericht op:
  • Integraliteit
  • Flexibiliteit
  • Snelheid
  • Helderheid
 • Dat betekent voor de samenwerking:
  • Integraliteit: multi- en interdisciplinair werken; werken op basis van één gegevensverzameling;
  • Flexibiliteit: minder regels, ruimere regels, afweegbaarheid
  • Snelheid: kortere termijnen, informatievoorziening naar het begin van het proces
  • Helderheid: alle informatie over locatie paraat voor alle partijen
 • Uitwerking a.d.h.v. BIM:
  • Integraliteit: meerdere disciplines werken aan één model; integrale toetsing (ex ante); eenmalige eenduidige gegevensinvoer, meervoudig gebruik
  • Flexibiliteit: meer aan de uitwerking overlaten (in BIM, 3D); afweging eisen m.b.v. BIM
  • Snelheid: BIM zorgt voor snellere informatievoorziening
  • Helderheid: regels vertalen naar BIM-formaat en in geschikte modellen presenteren
 • Voorwaarden (nader uit te werken)
  • Acceptatie plannen in IFC voor melding en vergunningverlening
  • Taxonomie
  • E.a.

Event Timeslots (1)

Ruimte I
-