Vrienden van het OmgevingsPlatform

 

 

 

InterConcept is dé kennispartner als het gaat om advies en uitvoering in de fysieke leefomgeving. Met onze deskundige medewerkers zijn wij volledig thuis in de vergunningverlening, ruimtelijke ordening, milieuregelgeving, handhaving, veiligheid en (bestuurlijke) juridische omgeving. Deze bundeling van kennis leveren wij niet alleen op de werkvloer bij de klant, maar ook vanuit onze Backoffice Fysieke Leefomgeving.


 

 

 

 

Connecting Colours helpt u bij het vergroten van het zelfinzicht, de onderlinge samenwerking en het aanpassingsvermogen van mensen, zowel binnen als buiten de organisatie.

 

 

 

PlanGarant heeft al jarenlang ervaring met kwaliteitsborging en voert niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij renovaties verschillende controles uit zowel voor, tijdens en na de uitvoering. Na akkoord ontvangt u het certificaat ‘Goed Gebouwd’ een certificaat dat betekent dat uw woning daadwerkelijk voldoet aan de gestelde eisen en uitgangspunten.