3.1 – Lenig en stap voor stap werken aan de Omgevingswet

Wouter de Boer en Jan den Hollander, Gemeente Katwijk

De invoering van de Omgevingswet vraagt om een programmatische aanpak van samen ontwikkelen, beproeven, zo nodig bijstellen en vervolgens invoeren. In de gemeente Katwijk wordt net als in zoveel andere gemeenten vol energie gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Wouter de Boer (programmamanager Omgevingswet) en Jan den Hollander (scrummaster) werken vanuit een speciaal ingerichte ruimte. Aan de wanden hangen grote posters waarop het proces en de voortgang van de invoering in beeld gebracht wordt. Het programmateam Omgevingswet werkt volgens de principes van Agile/scrum. Lenig en stap voor stap wordt de Omgevingswet in Katwijk concreet. Jan en Wouter nemen u in een interactieve workshop graag mee in deze aanpak.

Event Timeslots (1)

Ruimte I
-