Terugblik 2017

Het OmgevingsCongres2017 werd mede mogelijk gemaakt door:

 

 

Workshops Ronde I

Maak je reis van de Omgevingswet inzichtelijk Roland Driesen – 
Connecting Colours

OW First Encounter
Wico Ankersmit – Vereniging BWT Nederland

Digitaal Stelsel Omgevingswet
Inge Kure – Kadaster

VTH transitie in de bebouwde omgeving
Wietze van der Schaaf – Gemeente Ermelo

 

Grip op complexiteit ICT fysieke domein
Richard Vielvoye – Deloitte

Duurzaamheid en Omgevingswet
Marit Bequin – W/E Adviseurs

Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
Johan van der Graaf – Nieman

Morgen aan de slag met Omgevingsplannen
Maarten Engelberts – Ministerie van I&M

 

Workshops Ronde III

De rol van automatisering in een veranderend landschap
Cynthia Zijlstra – BRIS

 Natuur in de Omgevingswet
Judith Slagt en Lucia Schat – Regelink Ecologie en Landschap

Projectprocedure en de GWW
Simona Saldan – Heijmans

Betrekken van de samenleving
Tom Vaessen – Ministerie van Co-creatie

 

Vrije inlooptafels

Klantgericht werken, hoe doe je dat?
Sander Bosman – Pro Habitus

 Een omgevingsvisie in 10 stappen
Ruud de Graaf – Volq

 

Plenaire sprekers

Cultuurverandering Omgevingswet
Maarten Engelberts – Ministerie van I&M, programmadirectie Eenvoudig Beter

Jonge Professionals als impuls voor de Omgevingswet
Juul Osinga – Netwerk Jong Leefomgeving | TTE Consultants

Op weg naar de Brabantse Omgevingsvisie
Erik van Merrienboer – Gedeputeerde Ruimte en Financien, Provincie Noord-Brabant

 

Tot in 2018!