Keynote speakers

 

 

Monique Arnolds, programmamanager Crisis- en Herstelwet, is op 1 november uitgeroepen tot de ‘minst bureaucratische rijksambtenaar’.

Op basis van de Crisis- en Herstelwet wet kunnen gemeenten op onderdelen vooruitlopen op de Omgevingswet. Zo kunnen gemeenten werken aan vereenvoudiging van regelgeving en aan bestuurlijk maatwerk voor ingewikkelde en innovatieve projecten. Daarnaast worden op steeds meer deelterreinen experimenten mogelijk gemaakt die anticiperen op de Omgevingswet.

Hugo Jager is mede-eigenaar van Revelating, adviesbureau bij 3D-printen. Hij is gespecialiseerd in het begeleiden van strategie en innovatievraagstukken. De afgelopen jaren heeft hij zich toegelegd op het introduceren van 3D-printen

in organisaties.

 

Tom Vaessen is energieleverancier bij het Ministerie van Co-Creatie. Hij brengt energie in de samenwerking tussen mensen, dat is waar zijn hart sneller van gaat kloppen. Hij inspireert, motiveert en activeert mensen om samen te werken en/of van elkaar te leren. Dat doet hij als dagvoorzitter van congressen, event designer, brainstorm facilitator en trainer.

 

Frans Miggelbrink is dagvoorzitter van het OmgevingsCongres. Hij werkt als discussieleider, dagvoorzitter, communicatie-adviseur, ceremoniemeester enz. en is betrokken bij talloze interne en externe communicatie trajecten zowel voor overheid, bedrijfsleven als vele non-profit organisaties.