1.2 – Wet Kwaliteitsborging en gedragsverandering

Erik Schot, PlanGarant

Op 1 oktober 2014 is het experiment gestart waarbij grondgebonden nieuwbouwwoningen die een Keurmerk hebben van de Stichting Garantiewoning niet meer door de gemeente vooraf getoetst worden aan het Bouwbesluit 2012. Het experiment kent een wettelijke status op grond van de experimentenregeling van de Crisis- en Herstelwet.
Nu, ruim 3 en een half jaar later, kan Erik Schot, als grondlegger van dit experiment en als betrokkene bij meer dan 150 projecten, ons meenemen in wat deze andere manier van samenwerken betekent voor allen (initiatiefnemer, architect, bouwer, gemeente) die bij het project zijn betrokken.

Event Timeslots (1)

Ruimte II
-