1.1 – Op reis door de Omgevingswet

Connecting Colours

De Omgevingswet vraagt om een heel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en professionals. Op het intermenselijke aspect (gedag en cultuur) zijn vaak nog grote stappen te zetten.

In deze workshop wordt u interactief meegenomen in het krachtenveld tussen overheid, professionals en burgers/ondernemers. Zowel op een goede dag (als alles vlotjes en in harmonie verloopt), alsook op een slechte dag wanneer tegengestelde belangen de samenwerking in de weg kunnen zitten.

Met de introductie van een laagdrempelige metataal voor communicatie en samenwerking is een slechte dag eenvoudig om te buigen. Met inzicht in wederzijdse afhankelijkheid en afstemmen en verbinden is een win-win-win situatie bereikbaar. Precies de doelstelling van De Omgevingswet!

Event Timeslots (1)

Ruimte I
-