1.4 – Naar een duurzaam doel zonder regels

Wico Ankersmit, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

Hoe voorkomen we dat we bij de enorme opgaaf richting energietransitie, BENG, Van Gas Los en het verduurzamen van de bestaande voorraad alleen met heel veel nieuwe regels het doel gaan bereiken?  Is het alleen te realiseren met regels of zijn er andere methoden om het doel zonder regels te behalen. De Omgevingswet bied hiervoor kansen en uitdagingen. Pakken we die op, of dekken we ons toch liever in achter regels.

 

Event Timeslots (1)

Ruimte IV
-