1.3 – Een universele structuur voor samenwerken

Dorus Teeuwen en Henk Rozie, Communication Concert

Een landkaart als wegwijzer voor co-creatie tussen overheid, burgers en ondernemers

Een landkaart waarmee je altijd je positie kunt bepalen en waarop plaats is voor alle belanghebbenden bij een plan en voor de makers van de oplossingen. In spelvorm maken de deelnemers aan de workshop kennis met het raamwerk van Collin© dat helpt om succesvolle samenwerkingen te ontwerpen en uit te voeren. Het model helpt de complexiteit van de Omgevingswet en alles waarop de Omgevingswet betrekking heeft inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Nu wordt ook duidelijk hoe communicatie en creatie samenvallen, en hoe daardoor een andere logica er aan bijdraagt dat veel meer dingen in één keer goed en naar tevredenheid kunnen worden ontworpen en gerealiseerd.

Event Timeslots (1)

Ruimte III
-